Zakończone postępowania

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa odczynników biochemicznych oraz testów manualnych do badań diagnostycznych . 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz serwis analizatora jonoselektywnego AVL 9180 do wykonania 25.000 oznaczeń NA+, K+, Lit 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania oznaczeń parametrów koagulologicznych, morfologii i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa testów paskowych niezbędnych do wykonania 66 000 analiz moczu wraz z dzierżawą analizatora moczu. 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa odczynników , kalibratorów, kontroli oraz innych materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych do analizatora Cobas, w pakiecie dzierżawa analizatora wspomagającego Cobas e411 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki chorób alergcznych, diagnostyki boreliozy oraz celiakii wraz dzierżawą, czytnika mikropłytek , automatycznej płuczki mikropłytek, programu komputerowego do interpretacji wyników, skanera do odczytu testów paskowych. 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa barwników i odczynników do testów manualnych dla potrzeb diagnostycznych 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-17/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie PZP Dostawa odczynników i aparatury niezbędnej do wykonywania oznaczeń grup krwi i odczynów PTA metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach w serologii immunotransfuzjologicznej 2019-07-01 11:00 2019-08-13 13:18 --
ZP-M-261-28/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych II Postępowanie PZP Dostawa odczynników biochemicznych oraz testów manualnych do badań diagnostycznych . 2019-09-02 12:00 -- Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP-M-261-28/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych II Postępowanie PZP Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz serwis analizatora jonoselektywnego AVL 9180 do wykonania 25.000 oznaczeń NA+, K+, Lit 2019-09-02 12:00 -- Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP-M-261-33/19 Usługi kompleksowych zabiegów sanitarno – higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku Postępowanie PZP Usługi kompleksowych zabiegów sanitarno – higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku 2019-12-09 12:00 2020-03-03 09:39 Obsługa sanitarna
ZP-M-261-16/ 20 Dostawa licencji do platformy e-usług Postępowanie PZP Dostawa licencji do platformy e-usług 2020-05-08 10:00 2020-05-08 12:47 Inne

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa